Polityka prywatności

Ochrona prywatności naszych Klientów, jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszły w życie 25 maja 2018 roku, informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Erigo Adam Szczęch z siedzibą w Radlinie 44-310, przy ulicy Rybnickiej 158 NIP: 647-230-26-45; REGON: 240017279
 2. Kontakt dotyczący danych osobowych możliwy jest bezpośrednio w siedzibie Erigo lub pod adresem e-mail: biuro@erigo.com.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit „a” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i w tym zakresie będzie to następowało w celu:
  - obsługi zapytań przesyłanych za pomocą formularza ofertowego,
  - dokonywania analiz oraz badań statystycznych, które zapewnią bieżące udoskonalanie usług, służących dopasowaniu treści na stronie internetowej (w zakresie plików cookie),
  - realizacji usługi newslettera na podstawie odrębnie wyrażonej w odpowiednim miejscu zgody.
 4. Gromadzimy tylko te dane, które są dla nas niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, tj: IP, dane na temat połączenia i ruchu na stronie oraz dane zawarte w odpowiednich formularzach.
 5. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Odbiorcą danych (podmiotem przetwarzającym) może być podmiot działający na zlecenie Erigo, tj. podmiot świadczący usługi w zakresie pozycjonowania, obsługi newslettera, świadczący usługi IT w zakresie bezpieczeństwa itp.
 6. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom współpracującym, tj. podwykonawcom świadczącym na rzecz Erigo usługi, w szczególności usługi informatyczne, prawne lub inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych).
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. W przypadku gromadzenia danych dla celów dokonywania analiz i badań statystycznych - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 8. Każdy użytkownik ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych i uzyskania informacji w jaki sposób są one przetwarzane,
  - poprawienia danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia,
  - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skargę można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane zbierane w plikach Cookies są gromadzone automatycznie.
 10. Na stronie zaimplementowane jest narzędzie Google Analytics, analizujące ruch użytkowników na wszystkich podstronach, za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia służą do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny i mogą być udostępniane innym podmiotom do tego upoważnionym.
 11. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej Erigo.

NANOCLEAR
DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ
ul. Rybnicka 158
44-310 Radlin
woj. śląskie

BIURO: +48 792 782 402
biuro@nanoclear.pl

GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek- Piątek 6.00-17.00
Sobota 6.00-13.00

NIP: 647-230-26-45
REGON: 240017279

KONTO:
Bank Spółdzielczy w Gorzycach
16 8469 0009 0058 9488 2000 0001

Formularz kontaktowyWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu
koniecznym do obsługi zapytania ofertowego. Tym samym informuję że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym
zawartym w Polityce Prywatności

Jesteśmy częścią grupy

NANOCLEAR 2020
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Profesjonalna dezynfekcja pomieszczeń

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niego, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dodatkowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności

Realizacja: zets.pl